GAL Cheile Sohodolului” anunță prelungirea sesiunii pentru depunerea Cererilor de Finanțare aferente anului 2018 pentru Măsurile MCS 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatații agricole, MCS 4.1A – Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole, MCS 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole, MCS 4.2A – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, MCS 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici, finanțate prin măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală.

I. MCS 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatații agricole

 • Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 134 271 euro.
 • Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 100 000 euro
 • Data lansării apelului de selecție: 23.07.2018
 • Prelungirea apelului de selectie pana la data de: 22.10.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 22.10.2018

Beneficiar eligibili:

Beneficiari direcți: fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor, obștile și alte structuri asociative conform legislației în vigoare;

Beneficiar indirecți: populația din teritoriul GAL.

II. MCS 4.1A – Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole

 • Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 148 566 euro.
 • Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 74 278 euro
 • Data lansării apelului de selecție: 23.07.2018
 • Prelungirea apelului de selectie pana la data de: 22.10.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 22.10.2018

Beneficiar eligibili:

Beneficiari direcți:

 • Întreprinderi, cooperative și grupuri de producători definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Alte structuri asociative conform legislației în vigoare (composesoarate, obști și membrii acestora, etc.).

Beneficiar indirecți: populația din teritoriul GAL.

III. MCS 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole

 • Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 134 555 euro.
 • Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 67 277,5 0euro
 • Data lansării apelului de selecție: 23.07.2018
 • Prelungirea apelului de selectie pana la data de: 22.10.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 22.10.2018

Beneficiar eligibili:

Beneficiari direcți:

 • Întreprinderi, cooperative și grupuri de producători definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Alte structuri asociative conform legislației în vigoare (composesoarate, obști și membrii acestora, etc.).

Beneficiar indirecți: populația din teritoriul GAL.

IV. MCS 4.2A – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

 • Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 134 555 euro.
 • Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 100 000 euro
 • Data lansării apelului de selecție: 23.07.2018
 • Prelungirea apelului de selectie pana la data de: 22.10.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 22.10.2018

Beneficiar eligibili:

Beneficiari direcți:

 • Întreprinderi, definite conform legislației în vigoare;
 • Grupuri de producători, cooperativele, definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Alte structuri asociative conform legislației în vigoare (composesoarate, obști și membrii acestora, etc.).

Beneficiar indirecți: populația din teritoriul GAL.

 

V. MCS 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici

 • Fondul disponibil pentru disponibil pentru acesta măsură: 134 271,10 euro.
 • Suma maximă nerambursabilă acordată pentru:
 1. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI
 • Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 30 000 euro
 1. SPRIJIN PENTRU FERME MICI
 • Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 15 000 euro
 • Data lansării apelului de selecție: 23.07.2018
 • Prelungirea apelului de selectie pana la data de: 22.10.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 22.10.2018

Beneficiar eligibili:

 1. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI
 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează

ca unic șef al exploatației agricole;

 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, se instalează și exercită

un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la

beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la

momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate

și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei

exploatații;

 1. SPRIJIN PENTRU FERMELE MICI
 • Entitati private: fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă

pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform

definiției relevante, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

 

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor MCS 4.1, MCS 4.1A, MCS 4.2 MCS 4.2A, MCS 6.1 sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului aferente fiecărei măsuri cu anexele acestora. Aceste documente pot fi obținute gratuit pe suport tipărit la sediul GAL (Sat. Răchiți, Comuna Runcu, Nr. 105, Județul Gorj), cât și în format electronic disponibil pe site-ul www.galcheilesohodolului.ro

ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'linkid'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('set', 'forceSSL', true); ga('send', 'pageview');